Kruidenthee met

  • guldenroede ondersteunt de blaasfunctie*
  • guldenroede ondersteunt de nierfunctie*
  • guldenroede voor een goede vochtbalans*
Blaaskruiden
meer info