• Van der Pigge
  • Gierstraat 3
  • Haarlem
023 303 0720
  • Gratis bezorging (NL) vanaf € 35,-
  • Vakkundig advies
  • Veilig betalen
  • Vragen? Bel: 023-3030720

Melatonine op maat

Door Pien Rothuizen, 23 november 2016
Deel blog:

Het hormoon melatonine speelt een grote rol in onze terugkerende dagelijkse- en seizoensgebonden ritmes. Licht- en donkersignalen worden door het oog opgevangen en via zenuwbanen doorgestuurd naar de hypothalamus. Deze stuurt de pijnappelklier aan tot het al of niet produceren van melatonine, waarbij de melatonineproductie geremd wordt door lichtprikkels.

Wat doet melatonine?

Melatonine reguleert niet alleen ons slaap-waakritme, maar ook onze temperatuur. Melatonine is een belangrijke speler als het gaat om een regelmatig verloop van onze biologische klok. Ontregeling van de biologische klok uit zich in stoornissen in ons slaap-waakritme. Het lichaam begint in de loop van de avond (tussen 19.30 en 21.30 uur) met de aanmaak van melatonine. Rond middernacht (tussen 24.00 en 02.00 uur) is het hoogste niveau bereikt.

Het stijgen van het melatoninegehalte in het bloed is de aanleiding om te kunnen slapen. Het verminderen van lichtprikkels in de avond (zonlicht, kunstlicht, televisie, mobiel of monitor) kan een gunstige invloed hebben invloed op de lichaamseigen melatonineproductie. Een ontregelde biologische klok kan hierdoor bijgesteld worden. Ook het op een bepaald moment van de dag innemen van extra melatonine kan je biologische klok weer op tijd zetten. Problemen met inslapen is het belangrijkste kenmerk van een melatonineontregeling. Problemen met doorslapen hebben veelal een andere oorzaak dan melatoninetekort.

In de Radar-uitzending Beter slapen met melatonine van 10 oktober 2016 is terecht commentaar geleverd over de adviezen qua dosering, tijdstip en hoelang je de werkzaamheid een de kans moet geven.

Tijdstip

Het advies is meestal om de melatonine een half uur voor het slapen in te nemen. Iedereen heeft een eigen ritme en voor sommigen is dit advies niet op maat. Bij wie de eigen melatonineafgifte veel te laat op gang komt (vertraagde slaapfasestoornis) is een inname 5 uur voorafgaand aan de eigen melatonineafgifte logischer. Als geen specifiek advies is gegeven, kun melatonine het beste 30 tot 45 minuten voor de gewenste inslaaptijd innemen.

Wetgeving

Sinds 2015 is melatonine boven de 0.3 mg een geregistreerd geneesmiddel en valt daarom vanaf die dosering niet meer onder de voedingssupplementenwetgeving.

Dosering

De dosis melatonine is afhankelijk van de leeftijd en idealiter de uitslag van de meting van het eigen melatonineritme. De meeste mensen hebben een dergelijk onderzoek niet ondergaan en dan kan de volgende richtlijn worden gevolgd:

Kinderen: melatonine mag niet aan kinderen worden gegeven, aangezien melatoninegebruik niet wetenschappelijk onderzocht is. Tenzij een specialist anders bepaalt.

Volwassenen vanaf 18 jaar: 1 mg. Als na 1 of 2 weken geen effect is op getreden, kan de dosis om de 2 weken met 1 mg opgehoogd worden tot effect is opgetreden.

Een tablet vergeten in te nemen? Gebruikt het dan níet later dan 2 uur na het voorgeschreven tijdstip.

Waarop moet je letten met eten en drinken?

  • Drink geen alcohol vóór, tijdens of na het innemen van melatonine.
  • Voedsel kan het gehalte van melatonine in het bloed verhogen. Het gebruik van melatonine samen met het eten van koolhydraatrijke maaltijden (bijvoorbeeld brood, aardappelen, pasta, suiker) kan de regulatie van je bloedsuikerspiegel gedurende enkele uren beïnvloeden.
  • Eet niet in de periode van 2 uur vóór tot 2 uur na het innemen van melatonine. Voor personen met een te hoog suikergehalte in het bloed of personen die aan diabetes lijden, geldt dat zij niet mogen eten in de periode van 2 uur vóór tot 3 uur na het innemen van melatonine.

(bron Davitamon bijsluiter)

Zwangerschap en borstvoeding

Wanneer je zwanger bent, zwanger denkt te zijn, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft, is het beter dit middel niet te gebruiken.

(bron Davitamon bijsluiter)

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Melatonine kan slaperigheid veroorzaken. Als je slaperig bent, mag je geen voertuig besturen of machines bedienen. Als je aanhoudend slaperig bent, raadpleeg dan je arts.

(bron Davitamon bijsluiter)

Bijwerkingen

Er zijn ook bijwerkingen bekend en gemeld door het gebruik van melatonine; raadpleeg daarvoor de bijsluiter.

Trage afbraak in de lever

Ongeveer 10% van ons breekt melatonine slecht af. Door een te trage afbraak ontstaan ook overdag zeer hoge melatoninespiegels. Hoge spiegels overdag leiden tot een ontregeling van het slaap-waakritme in plaats van een diepere en langdurigere slaap. In dat geval is het advies een melatonine-dagspiegel te bepalen en in afwachting van de uitslag de behandeling te onderbreken. Vaak verbetert door het onderbreken van de behandeling de doorslaap al binnen een week. Mensen die een vertraagde afbraak van melatonine hebben, maar de behandeling wel willen hervatten, moeten een veel lagere dosis gebruiken (maximaal 0,5 mg bij kinderen en 1 mg bij volwassenen).

Al met al is melatonine een veilig middel, maar blijf kritisch en luister naar de signalen van je lichaam. Om het gebruik van melatonine in perspectief te plaatsen, is het aardig om ook naar het reguliere gebruik van slaapmedicatie te kijken.

Slaapmedicatie

Veel volwassenen hebben last van slapeloosheid en ongeveer een vijfde daarvan bezoekt hiervoor de huisarts. Deze schrijft dan vaak benzodiazepinen (lormetazepam, temazepam, zolpidem of zopiclon) voor. Met meer dan 11 miljoen recepten per jaar zijn benzodiazepinen de meest voorgeschreven groep medicijnen. Het totaal aantal gebruikers wordt geschat op een kleine 2 miljoen. Ruim een derde van deze groep is er langdurig gebruiker van.

Als je kritisch kijkt wil je óók de nadelen van benzodiazepinen weten. Langdurig gebruik van deze middelen kan leiden tot afhankelijkheid. Als je met deze medicatie stopt krijg je vaak last van ontwenningsverschijnselen, waaronder slapeloosheid, angstgevoelens en onrust. Deze klachten komen ook nogal eens overeen met de oorspronkelijke klachten die geleid hebben tot het gebruik van benzodiazepinen. Bovendien kennen deze medicijnen vervelende bijwerkingen, zoals spierzwakte, coördinatiestoornissen, verminderd reactievermogen en bij langdurig gebruik kunnen aandachtsstoornissen voorkomen.

Benzodiazepinen zorgen niet voor een herstel van het slaappatroon. Onder invloed van benzodiazepinen wordt fase 2 van de slaapcyclus verlengd ten koste van de andere fasen. Aangezien met name de fasen 3 en 4 belangrijk zijn voor het fysieke herstel, leidt het gebruik van benzodiazepinen tot een niet-uitgerust gevoel. En tenslotte remmen benzodiazepinen de productie van melatonine.

Bij slaapproblemen zijn ook diverse andere voedingssupplementen en kruidenpreparaten mogelijk die kunnen helpen! Neem daarvoor contact met ons op. info@vanderpigge.nl of kom langs in onze winkel Gierstraat 3 Haarlem.

Deel blog:

replies are closed